Narconon

Pitkävaikutteista huumevieroitushoitoa.

Pitkävaikutteista huumevieroitushoitoa

Yleisiä kysymyksiä Narcononista


K) Mikä on Narconon. Uuden elämän keskus?

V) Narconon on PITKÄVAIKUTTEINEN, UUDENLAINEN huumeiden väärinkäyttäjien ja alkoholistien hoitolaitos. Onnistumisprosenttimme on noin 70%. Narcononin hoitokoteja on useissa maissa ympäri maailmaa, pääpaikka on Oklahomassa Yhdysvalloissa ja lähimmät Ruotsissa. Ruotsin hoitokodeissa voi opiskella myös suomeksi.


K) Mitä tarkoittaa UUDENLAINEN?

V) Useimmat huumevieroituskeskukset käyttävät riippuvuuden käsittelemiseen yhdistelmää perinteisistä 12:sta kuntoutus- ja ryhmäterapiasta. Joillekin, tai totta puhuen useimmille potilaille tällainen hoito ei toimi. Toisin sanoen vain 10-20% perinteisen vieroituksen läpikäyneistä todella pääsee eroon huume- tai alkoholiongelmastaan. Narcononissa noin 70% voittaa pysyvästi riippuvuutensa ohjelman tehtyään.


K) Mitä "Narconon" tarkoittaa?

V) Narconon tulee kahdesta kreikankielen sanasta. "Narco" tarkoittaa huumeita ja "non" tarkoittaa "ei". Joten Narconon tarkoittaa "Ei-huumeita!".


K) Kuinka Narconon-ohjelma sai alkunsa?

V) Narcononin perusti William Benitez Arizona osavaltion vankilassa vuonna 1966. Benitez oli heroinisti, joka ei onnistunut pääsemään eroon huumeista perinteisillä hoitomuodoilla. Sitten hän käytti humanitaarin tutkijan L. Ron Hubbardin menetelmiä ja onnistui itse pääsemään eroon huumeista ja auttoi sitten muitakin vankeja pääsemään eroon huumeista. Tästä sai alkunsa Narconon-ohjelma. Tänään Narcononilla on yli 30 keskusta ympäri maailmaa.


K) Kuinka Narconon-ohjelma eroaa muista huumevieroitusohjelmista?

V) Narconon-ohjelma käsittelee kolme sellaista aluetta, joita ei hoideta kunnolla perinteisemmissä ohjelmissa. Nämä alueet ovat:

1) Fyysinen myrkynpoisto

Riippuvuutta aiheuttavien huumeiden pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa sen, että kehoon kerääntyy huumeiden ja niiden aineenvaihduntatuotteiden jäämiä. Nämä jäämät säilyvät kehossa useita vuosia aiheuttaen himoa huumeisiin ja alkoholiin sekä huumeista johtuvaa masennusta. Narconon käyttää Hubbardin myrkynpoistomenetelmää näiden jäämien poistamiseksi kehosta ja tuloksena on henkilö, joka on vapaa mieltä muuttavien huumeiden haitallisista fyysisistä vaikutuksista.

2) Elämäntaidot

Useat ihmiset eivät tajua, että yleisimmät kyvyt ja taidot, joita he käyttävät jokapäiväisessä elämässään, eivät ole vaistonvaraisia, vaan ne opitaan. Nämä kaikki ovat asioita, joissa narkomaanien ja alkoholistien on havaittu olevan vajavaisia. Nämä EIVÄT ole vaistonvaraisia. Niiden saavuttaminen vaatii opetusta ja harjoittelua. Narconon-ohjelma painottuu paljolti elämäntaitojen koulutukseen. Eräitä osa-alueita ovat kommunikaatiotaidot, opiskelutaito ja kyky soveltaa eettisiä periaatteita jokapäiväiseen elämään. Tuloksena on yksilö, jolle elämä tuntuu miellyttävämmältä, ja joka ei niin helposti joudu elämän ylivaltaamaksi. Näiden asioiden harjoitteleminen on jo sinällään erittäin terapeuttista.

3) Muut terapeuttiset prosessit

Useat Narconon-ohjelman terapeuttiset prosessit ovat ainutlaatuisia. Nämä terapiat on suunniteltu vapauttamaan henkilö syyllisyydestä, omantunnontuskista ja menneiden tekojensa katumisesta, ja palauttamaan hänelle itsekontrolli, jonka hän joutui uhraamaan tullessaan riippuvaiseksi huumeista.


K) Mikä on Narcononin onnistumisprosentti?

V) Narcononin onnistumisprosentti kaksi vuotta kuntoutuksen jälkeen on 70%. Perinteisessä kuntoutuksessa onnistumisprosentti on 10-20%.


K) Mitkä ovat henkilökunnan pätevyysvaatimukset?

V) Narcononin lääketieteellinnen johtaja on laillistettu lääkäri, joka on erikoistunut huumausaineriippuvuuteen. Narconon-keskuksia on noin 20 eri maassa, ja muun henkilökunnan pätevyys täyttää aina vähintäänkin paikallisen lakien ja säädösten määräykset. Esimerkiksi Yhdysvalloissa vastaavat hoitajat ovat kansallisen riippuvuustutkijoiden yhdistyksen hyväksymiä kemiallisen riippuvuuden hoitajia. Narconon tarjoaa 24 tunnin hoitoa asiakkailleen. Tämän lisäksi lähes kaikki henkilökunnan jäsenet ovat itse ensisiä huumeenkäyttäjiä ja alkoholisteja, mikä auttaa heitä ymmärtämään paremmin riippuvuudesta aiheutuvia ongelmia.


K) Kuinka pitkään Narconon-ohjeman suorittaminen kestää?

V) Narconon-ohjelma on yksilöllinen ohjelma, eikä sillä ole "ihanneaikaa". Jokainen henkilö on erilainen, joten kyseessä on hänen oma ohjelmansa. Jotkut ovat suorittaneet ohjelman menestyksellisesti jopa 3-4 kuukaudessa, kun taas joiltakin on kulunut yli 12 kuukautta kaikkien hänen huumeriippuvuuteensa liittyvien ongelmien täydelliseen käsittelyyn.


K) Minkä tyyppisiä ihmisiä Narcononissa hoidetaan?

V) Narcononiin tulee hoidettavaksi ihmisiä kaikilta elämän aloilta ja kaikkialta maailmasta. Ikäjakauma on 18-65. Asiakkaista noin 40% on yleensä naisia ja 60% miehiä.


K) Mitä Narconon-ohjelma maksaa?

V) Kustannukset vaihtelevat sen mukaan, mitä terapioita toimitetaan. Yleisesti ottaen Narconon ohjelman hinta on samaa luokkaa tai halvempi, kuin sairaalaohjelmien hinta.


K) Onko tähän tarjolla julkista rahoitusta?

V) Monissa maissa Narconon-ohjelman maksaa valtio. Valitettavasti Yhdysvalloissa, vain synnynnäiset amerikkalaiset saavat rahoitusta omalla kotiseudullaan.