Narconon

Pitkävaikutteista huumevieroitushoitoa.

Pitkävaikutteista huumevieroitushoitoa

Sisältö:
Riippuvuuden syyt
Riippuvuuden elinkaari
Riippuvuuden biokemialliset näkökohdat
Riippuvuuden lopettaminen

Mikä aiheuttaa huumeriippuvuuden ja alkoholismin?

Supistuva Spiraali

Kukaan ei halua olla riippuvainen huumeista tai alkoholista, mutta tämä ei estä ihmisiä tulemasta riippuvaisiksi. Yleisin esitetty kysymys on yksinkertaisesti -- miten? Miten pojastani, tyttärestäni, isästäni, siskostani tai veljestäni tuli valehtelija, varas, sellainen, johon ei voi luottaa? Miten tämä saattoi tapahtua? Ja mikseivät he lopeta?

Ensimmäinen asia, joka täytyy ymmärtää riippuvuudesta on, että alkoholi ja muut riippuvuutta aiheuttavat huumeet ovat pohjimmiltaan kipulääkkeitä. Ne poistavat kemiallisesti fyysisen tai psyykkisen kivun ja muuttavat mielen aistimuksia todellisuudesta. Ne tekevät ihmisen tunnottomaksi.

Jotta huumeet kiinnostaisivat ihmistä, hänellä täytyy olla pohjalla onnettomuutta, toivottomuuden tunnetta tai fyysistä kipua.

Ennen kuin tutkimme tarkemmin syitä, tässä hieman taustatietoa....

kuva

Mitä huume on?

Suomenkielessä on otettu sana huume erottamaan nämä aineet lääkkeistä. Tämä jako on kuitenkin täysin keinotekoinen sillä lähes kaikki huumeiksi luokitellut aineet on alunperin luokiteltu lääkkeiksi. Sitten ne on yleensä kielletty haittavaikutustensa vuoksi ja ne ovat siirtyneet katukauppaan. Toisaalta erityisesti useat psyykelääkkeet ovat jo huumaavien vaikutustensa vuoksi myynnissä katuhuumeena samanaikaisesti, kun niitä vielä määrätään reseptillä lääkkeeksi. Muissa kielissä ei tällaista jakoa olekaan katsottu tarpeelliseksi ja niinpä lääke ja huume ovat näissä kielissä sama asia.

Lääketieteellisessä mielessä lääke on mikä tahansa aine, jota viedään elävään organismiin sen jonkin toiminnon muuttamiseksi. Lääke voi tarjota hetkellisen helpotuksen sairauden oireisiin ja/tai pysyvästi tuottaa keholle sen tarvitsemaa ainetta, jota keho itse ei enää tuota. Joillakin lääkkeillä on ei-toivottuja sivuvaikutuksia. Eräät lääkkeet johtavat sairaanloiseen riippuvuuteen, joka juontaa juurensa sekä fysiologisiin että käytöksellisiin asioihin.


Mitä riippuvuus on?

Voiko henkilö olla geneettisesti tai biokemiallisesti tavallista alttiimpi huumeriippuvuudelle tai alkoholismille, on kysymys, josta on kiistelty tiedeyhteisössä vuosia. Eräs koulukunta vaalii "sairauden" käsitettä, johon kuuluu ajatus, että riippuvuus olisi perinnöllinen sairaus ja että henkilö olisi pysyvästi sairas geneettisellä tasolla, myös silloin, kun hänellä on pitkiä raittiita kausia.


Kuinka huumeet vaikuttavat mieleen?

Mieli on ihmisen tärkein työkalu. Mielemme avulla ratkaisemme ongelmat, joita kohtaamme elämässä. Huumeet tekevät erilaisia asioita, jotka vahingoittavat ihmisen kykyä ajatella tai olla täysin tietoinen siitä mitä hänen ympärillään tapahtuu. Nämä vaikutukset jatkuvat vielä pitkään sen jälkeenkin, kun huumeen vaikutukset näyttävät loppuneen.

Riippuvuutta aiheuttavat huumeet aktivoivat aivojen palkitsemisjärjestelmän. Lupaus palkitsemisesta on hyvin voimakas ja se saa henkilön janoamaan huumetta ja hänen toimintonsa keskittymään huumeen ottamisen ympärille. Riippuvuutta aiheuttavien huumeiden voimakas kyky aktivoida aivojen palkitsemismekanismit ja muuttaa niiden normaalia toimintaa kemiallisesti, voi tuottaa riippuvuuden. Huumeet alentavat myös henkilön tietoisuuden tasoa vahingoittaen siten kykyä ajatella ja olla täysin tietoinen ympärillä olevasta maailmasta.

Koska huumeet vaikuttavat mieleen, huumehistorian omaava henkilö ei pysty täysin havainnoimaan, mitä hänen ympärillään tapahtuu. Vaikka hän olisi aivan silmiesi edessä, näennäisesti kanssasi samassa huoneessa tekemässä samoja asioita, hän on todellisuudessa vain osittain siinä ja osittain jossain menneessä tapahtumassa. Huumeidenkäyttäjä ei läpikäy samaa tapahtumasarjaa kuin muut. Tämä voi olla lievää, jolloin henkilö vain tekee satunnaisesti pikku virheitä, mutta se voi olla myös vakavaa täydellistä mielisairautta, missä tapahtumat näyttävät hänestä täysin toisenlaisilta, kuin ne näyttävät kaikista muista. Myös kaikki asteet näiden väliltä ovat mahdollisia.

Kyse ei ole siitä, ettei huumeiden käyttäjä tietäisi mitä tapahtuu. Kyse on siitä, että hänen aistimustensa mukaan tapahtuu jotain muuta kuin se mitä todella tapahtuu hänen ympärillään. Huume ei enää vaikuta henkilöön siten, kuin se alunperin vaikutti. Esimerkiksi heroiinin tai morfiinin kyseessä ollessa käyttäjälle kehittyy nopeasti sietokyky huumeen kipua estäviä vaikutuksia kohtaan. Sietokyky ei ole sama asia kuin riippuvuus, mutta useilla huumeilla, joille kehittyy sietotuskyky, on myös riippuvuutta aiheuttavaa potentiaalia.

Tosiasia on, että kaikkia näitä käsitteitä tukevat tieteelliset tutkimustulokset. Kysymykseen siitä, onko riippuvuus geneettistä, käyttäytymisestä johtuvaa vai biokemiallista, ei ole olemassa yksiselitteistä vastausta. Tunnusomainen piirre tilalle, jota yleensä pidetään riippuvuutena on, että huume pystyy dominoimaan henkilön käyttäytymistä. Tämä täysin riippumatta siitä tuottaako huume myös fyysistä riippuvuutta.

On runsas valikoima erilaisia hoitomenetelmiä, joita käytetään nykyään, ja ne saattavat perustua mihin hyvänsä filosofiseen koulukuntaan, johon palvelun tarjoaja sattuu uskomaan. Kun tilastollisten tutkimusten mukaan esimerkiksi Yhdysvalloissa käytettyjen erilaisten menetelmien parantumisprosentti on keskimäärin välillä 16-20%, on selvää, että meillä on vielä paljon opittavaa, jos haluamme saada onnistumisprosentin lähemmäksi toivottuja lukemia.

On olemassa eräs koulukunta, joka on todistanut olevansa lähempänä totuutta. Sen keskittyy riippuvuuden elinkaareen. Tämä tieto pätee maailmanlaajuisesti riippuvuuteen, riippumatta siitä, mitä oletusta käytetään huumeriippuvuusilmiön selittämiseen.

kuva

"Olin kiertänyt 30 vuotta ohjelmalta toiselle kuvitellen taistelevani huumeongelmaani vastaan. Nyt olen ensimmäistä kertaa elämässäni aidosti vapaa huumeista -- tunteissani, henkisesti ja fyysisesti. Tiedän, etten tule enää koskaan koskemaan huumeisiin." -LK

"Ihmisellä on mahdollisuus valita onko kuolleena huumeiden kanssa vai elossa ilman niitä. Huumeet ryöstävät elämästä tuntemukset ja ilot, jotka puolestaan ovat ainoa syy elää." -L. Ron Hubbard

Seuraavaksi: Riippuvuuden elinkaari | Siirry: 1 | 2 | 3 | 4