Narconon

Pitkävaikutteista huumevieroitushoitoa

Pitkävaikutteista huumevieroitushoitoa

Narconon - Huumevalistusta

Narconon uskoo, että tehokas huumevalistus on elintärkeää, jotta vuosittain huumeista kiinnostuvien ihmisten lukumäärä voisi pienentyä. Narconon tarjoaa huumevalistusta pitämällä luentoja kouluissa, nuorisotiloissa, nuorisoleireillä sekä erilaisille nuorisojärjestöille. Narconon on pitänyt tätä etuoikeutenaan vuodesta 1979 lähtien.

Jopa huumevalistuksen alueella L. Ron Hubbardin löydöt antavat uudenlaista näkökulmaa siihen, miten lapsia, nuoria ja aikuisia voidaan paremmin informoida niistä haitoista, joita huumeiden käyttö aiheuttaa. Narcononin huumevalistus on osoittautunut erittäin tehokkaaksi, niin osanottajien reaktioiden kuin riippumattomien arvioidenkin perusteella. Erään riippumattoman arvion Narcononin huumevalistuksesta suoritti FASE (Foundation for Advancement in Science and Education), joka mittasi asennemuutoksia 2-12 -luokkalaisten keskuudessa, sen jälkeen, kun he olivat kuunnelleet Narcononin huumevalistusluennon. Tämä tutkimus totesi:

"Narcononin huumevalistusohjelma on tehokas, kun opetetaan koululaisille huumeiden väärinkäytön haittavaikutuksia ja sillä on erittäin selkeä vaikutus oppilaiden asenteisiin huumeita kohtaan. Ylempien luokkien oppilaat olivat erittäin tietoisia ongelmasta. Se mitä he halusivat, oli totuudenmukaista tietoa siitä, miten huumeiden käyttö vaikuttaa ihmisten elämään. Kaikkein dramaattisin asenteen muutos todettiin rajatapausryhmään kuuluvien oppilaiden joukossa — niiden, jotka ilmoittivat ehkä käyttävänsä huumeita tulevaisuudessa. Muutokset ilmaistiin erittäin selvästi: erittäin yleisiä olivat kommentit, joissa todettiin, etteivät he tule koskaan käyttämään huumeita."

Tämän kategorian oppilaista 86% ilmoitti tulevansa esityksen johdosta käyttämään huumeita epätodennäköisemmin. Tällaiset palautteet luennon jälkeen olivat yleisiä, mikä osoittaa, että luennot vetoavat sekä oppilaisiin että niitä seuraamassa olleisiin aikuisiin. Valkoisen talon kansallisen huumevalvontastrategian lausunto helmikuussa 1994 totesi tilanteesta seuraavaa:

"Lopultakin, ratkaisu Amerikan huumeongelmaan tulee löytymään ruohonjuuritasolta, kaupunginosista ja kylistä, kautta valtakunnan. Yksilöiden, perheiden, naapurustojen, kirkkojen ja synagoogien sekä kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten täytyy työskennellä yhdessä takoen jatkuvasti yhteisöissämme vallitsevan sosiaalisen hajanaisuuden alla vaikuttavia tekijöitä, jotta voisimme estää huumeiden käytön."

Narconon uskoo, että tuon Valkoisen talon raportin mukaiset yhteiset ponnistelut ovat elintärkeitä, jotta sota huumeita vastaan voitettaisiin. Tämä vakaumus on saanut aikaan huumevalistuskäsikirjan ja -videoiden julkaisemisen. Meidän päämäärämme on saattaa ohjelman materiaalit vanhempien ja lasten saataville auttamaan yhteisiä ponnistuksia hillitsemään huumeongelmaa, joka on levinnyt niin laajalle yhteiskunnassamme tänä päivänä.

"Opin, että huumeita käyttämällä en tule pääsemään minnekään, joten lupaan, että en tule koskaan käyttämään huumeita, koska jos käytän huumeita, en tule koskaan saavuttamaan päämääriäni." -R.B.


Narconon - Ihmiset, jotka tietävät, kuinka puhua lapsille huumeista.

Bobby Wiggins, eräs Narcononin johtavista ennaltaehkäisyasiantuntijoista, on valistanut lapsia ja aikuisia huumeiden väärinkäytöstä yli 12 vuoden ajan. Tänä aikana Narconon on antanut lasten täytettäväksi esitysten jälkeen satoja tuhansia kyselylomakkeita. Narconon tutki 250.000 lomaketta määritelläkseen, mitä lapset pitivät tärkeänä ja mitä eivät sekä mitkä tosiasiat saivat lapsissa aikaan sen, että he eivät käyttäisi huumeita. Bobby Wiggins on käyttänyt tätä tietoa ja omia taitojaan poistaakseen esteet totuuden välittämisessä lapsille peruskoulun ala-asteelta lukioon. Jokainen esitys on suunniteltu sille ikäryhmälle, jolle puhutaan. Ne ovat hauskoja, jännittäviä ja mikä tärkeintä lapset todella oppivat totuuden huumeista ja tällä on suuri vaikutus heidän päätökseensä ottaa tai olla ottamatta niitä.

Esitykset kattavat laajan valikoiman aiheita, kuten:

muutamia mainitaksemme. Nyt nämä esitykset ovat ensimmäistä kertaa saatavana videolla. Sen varmistamiseksi, että vanhemmat saavat paremmat työkalut voidakseen vastata lastensa kysymyksiin huumeista, joka videossa on mukana oma käsikirja, joka antaa elintärkeää tietoa vanhemmille. Tämä tiedot ovat aivan viimeisten tutkimusten mukaisia ja niiden pitäisi tarjota niin lapsille kuin vanhemmillekin enemmän ymmärrystä siitä mikä on totuus huumeista ja miten ne vaikuttavat meidän elämäämme. Vanhemmat ja lapset voivat myös aina kirjoittaa Narcononiin, jos he tarvitsevat lisätietoa tai saadakseen vastauksen mihin tahansa kysymyksiin.

"Huumeet tekevät ihmisen typeräksi, päihtyneeksi, ja sellaiseksi ettei hän halua tehdä mitään. Huumeet repivät maailmaamme palasiksi. Toivon, että jonain päivänä kaikki ovat vapaita huumeista. Minä todella toivon sitä." -H.S.


Mitä ammattilaiset sanovat Narcononin huumevalistuksesta

"Haluaisin kiittää teitä ainutlaatuisesta esityksestä. Se oli todellakin eräs kaikkein informatiivisimmista ohjelmista ja innostuksen aiheista 'Poikien ja tyttöjen kerhossa'. Teidänlaisenne ihmiset ovat niitä, jotka todella saavat muutoksia aikaan lapsen elämässä."
Toiminnanjohtaja
Oyster Bayn Poikien & tyttöjen kerho

"Bobby Wiggins oli ilmiömäinen tavassa, jolla hän esiintyi lapsille. Hän ansaitsee suuret kiitokset. Narconon on erinomainen informaation ja valistuksen lähde lapsille ja heidän vanhemmilleen."
Rehtori
James L. Mulcahey -koulu

"Tämä 'Totuus huumeista' -esitelmä oli paras niistä monista esitelmistä, joita olen kuullut yli 30-vuotisen koulualan kokemukseni aikana."
Apulaisylitarkastaja
Quabbinin koulupiiri

Kuunneltuani Narcononin huumeluennon tiedän, etteivät huumeet ole vastaus ongelmiin, ne vain tekevät ongelmat pahemmiksi aikaa myöten." -J.K


Tunne tosiasiat

Vanhemmille on tärkeää tuntea tosiasiat huumeista, jotta he voisivat keskustella niistä. Koska huumeissa on kyse erityisalasta, olemme keränneet eräitä perustietoja, jotka auttavat vanhempia tietämään niistä enemmän. Nämä materiaalit perustuvat L. Ron Hubbardin tutkimuksiin ja löytöihin. Hänen työnsä muodostavat myös Narconon-ohjelman perustan. Tämä käsikirja on suunniteltu tarjoamaan perustietoja ja toimimaan hakuteoksena vanhempien käyttöön. Jotta vanhemmat voisivat puhua tehokkaammin lapsilleen huumeista on erittäin suositeltavaa tutustua tässä esiteltyihin tietoihin, jotta niitä olisi helpompi käyttää. On erittäin oleellista, että et ohita sanoja, joita et ymmärrä. Varmista, että sinulla on selvä ymmärrys tästä materiaalista. Kirjan takana on sanasto. Voit käyttää sanakirjaa tai tietosanakirjaa selvittääksesi sanoja, jotka eivät ole tässä sanastossa.

Me opimme olla käyttämättä huumeita. Ainoa tapa saada huumeet pois meidän sukupolveltamme on valistaa meitä." -S.N.


Tosiasioita Alkoholista

Narcononin tuottamaa tietoa

Ensimmäiset alkoholijuomat olivat olemassa jo paljon ennen ajanlaskumme alkua. Intiasta löytyvät viittaukset alkoholiin ajalta noin 2000 eKr näyttävät vahvistavan tämän. Miten tällä aineella on niin ikivanhat juuret? Arvellaan tämän johtuneen alunperin siitä, että esi-isämme varastoivat hedelmiä useiden viikkojen tai kuukausien ajan. Kun hedelmät sitten syötiin, huomattiin mehun aiheuttavan huumaantumista. Tämä mehu voidaan siis luokitella ensimmäiseksi alkeelliseksi viiniksi. Hedelmät ja muu sato muuttuu luonnossa alkoholiksi, jos sitä varastoidaan tarpeeksi pitkään, käymisprosessin kautta. Käymisessä hiiva muuttaa sokerin seokseksi, joka sisältää jopa 15 % alkoholia. Viinit valmistetaan yleensä käyttämällä viinirypäleitä, parhaat viinit tehdään aina viinirypäleistä. Niinsanottuja hedelmäviinejä tehdään myös persikasta, aprikoosista ja muista hedelmistä. Oluen valmistus on hieman monimutkaisempaa. Ohra ja muut viljat idätetään, paahdetaan ja niistä muodostetaan sekoitus, eli mäski veden kanssa. Tämä mäski sisältää luonnostaan sokeria. Maun vuoksi lisätään esimerkiksi humalaa ja suolaa, hiiva lisätään käymistä varten. Muinaisina aikoina kuviteltiin yliluonnollisten henkien saavan aikaan alkoholin oudot vaikutukset ja siksi alkoholia kutsuttiin spiritiksi (= henki). Tänä päivänä sana spirit merkitsee useissa kielissä väkevää alkoholijuomaa, ja onpa se suomekielessäkin käytössä muodossa sprii. Väkevät alkoholijuomat valmistetaan tislaamalla. Tislaus on prosessi, jossa nestettä kuumennetaan, jolloin se höyryyntyy, ja sitten se jäähdytetään takaisin nesteeksi. Näin saadaan alkoholi eroteltua vedestä ja tuloksena on paljon suurempi alkoholipitoisuus. Tislaamalla käynyttä nestettä voidaan saada jopa 50% alkoholia. Väkeviä alkoholijuomia ovat mm: gini, viski, vodka, rommi ja liköörit.

"Tänään opin, että huumeet voivat raunioittaa elämän yhdenkin kerran jälkeen. Ne eivät voi ratkaista mitään ongelmia." -J.H


Huumeet ja mieli

L. Ron Hubbardin töistä

Mielen voidaan sanoa muodostuvan näkyvistä kuvista, jotka esittävät joko menneisyyttä tai fyysistä maailmankaikkeutta. Sulje silmäsi ja ajattele kissaa muutaman sekunnin ajan. Saitko kuvan kissasta? Ei ole mitään väliä sillä oliko kuva täysin selvä, vai vain sumuinen kuva. Me kaikki pystymme tähän jollakin tavalla. Sinulla on kyky hakea kuva menneisyydestäsi, jotta voit nyt tehdä päätöksiä siitä, mitä katselet. Mieli sisältää jatkuvan tallennuksen henkilön menneisyydestä — melkein kuin elokuva, paitsi että tämä tallennus on kolmiulotteinen, ja siinä on 52 eri aistimusta. Huumeet vaikeuttavat oppimista. Oppimisnopeus eli aika joka henkilöltä kuluu jonkin asian oppimiseen, on todistetusti hitaampi huumeiden käyttäjillä kuin muilla ihmisillä. Tehdyt kokeet osoittavat, että huumeita käyttäneen oppimisnopeus on huomattavasti hitaampi kuin huumeita käyttämättömän. Huumeet estävät siten henkilöä saamasta koulutusta. On jopa olemassa sellainen asia, kuin huumepersoonallisuus. Se on keinotekoinen ja sen luovat huumeet. Huumeet voivat näennäisesti muuttaa henkilön asennetta hänen alkuperäisestä persoonallisuudestaan sellaiseen, joka salassa hautoo vihamielisyyttä ja vihaa, joita hän ei päästä näkymään pinnalle. Se mitä tämä tarkoittaa käytännössä on, että huumeen vähentävät henkilön kyvykkyyksiä. Ne tekevät hänet vähemmän kyvykkääksi menestymään ja pärjäämään elämässä. Ne tekevät henkilön vähemmän kyvykkääksi olemaan onnellinen ja saavuttamaan päämääränsä. Liikkeellä on paljon huumeita koskevaa propagandaa, esimerkiksi joistakin huumeista väitetään, että ne voivat tehdä henkilön luovemmaksi tai tietoisemmaksi. Mutta tämä kaikki on valhetta. Luovuus, tietoisuus ja älykkyys tulevat hyvässä kunnossa olevasta mielestä, eivät sellaisesta, joka on sotkettu huumeilla.

"Minä opin paljon ja se sai minut ymmärtämään, ettei minun pitäisi koskaan koskea huumeisiin tai edes ajatella sellaista. -Alex


Yleisiä kysymyksiä, joita lapset esittävät huumeista

Tämä on kokoelma joistakin yleisimmistä kysymyksistä, joita lapset esittävät esitelmien jälkeen. Tämän pitäisi antaa vanhemmille arvokasta näkökulmaa siihen mitä lapset haluavat tietää. Vastaukset ovat sitä varten, että vanhemmat saisivat tietoa käytettäväkseen, kun he puhuvat lapsilleen huumeista.

K) "Vievätkö huumeet muistin?"

V) Kyllä. Kun henkilö ottaa huumeita, mieleen tietyllä ajan hetkellä talletetut kuvat ovat sumeita tai sekavia tai jopa tyhjiä. Eräät huumeet sekoittavat mielessä olevien kuvien järjestyksen, ja siten on vaikeaa muistaa mitä menneisyydessä tapahtui.


K) "Jos huumeet ovat niin paha asia, niin miksi ihmiset myyvät niitä?"

V) Ahneudesta. Huumeet ovat miljardien markkojen bisnes ja eräät ihmiset pitävät itseään ja sitä paljonko heillä on rahaa tärkeämpänä kuin muita ihmisiä.


K) "Jos minun äitini ja isäni ottavat joskus drinkin, vahingoittaako se heitä?"

V) Olisi hölmöä sanoa, että jokin on pelkästään pahaa. Esimerkiksi on sanotaan, että erittäin pieni määrä alkoholia on hyväksi verenkierrolle ja ruuansulatukselle. Mutta monet uskovat, että on parempi olla kokonaan ilman alkoholia, koska siitä voi tulla ongelma ja usein tuleekin monille ihmisille.


K) "Mikä on pahin huume?"

V) Huume nimeltä LSD (eli happo). LSD sotkee mielessä olevat kuvat, ja henkilön saattaa olla hyvin vaikea toipua sen vaikutuksista pitkänkään ajan kuluessa.


Q) "Kuinka ihmiset tulevat riippuvaisiksi huumeista?"

V) Huumeet tappavat kaikenlaisen kivun: fyysien, tunnepohjaisen ja henkisen. Kun huumeen vaikutus loppuu, kipu tulee takaisin entistä voimakkaampana. Henkilö ei huomaa eroa, mutta hän tarvitsee enemmän huumetta päästäkseen eroon kivusta. Mitä enemmän hän ottaa sitä enemmän hän tarvitsee. Kunnes lopulta hän ei pelkästään halua huumetta, hän tarvitsee sitä päästäkseen eroon huumeen luomasta kivusta.


K) "Minä kuulin, että marihuana tekee ihmisestä luovan, onko se totta?"

V) Ei. Huumeenkäyttäjästä näyttää, kuin hän olisi luovempi, koska hänen tunteensa monista asioista ovat avoimempia, erityisesti kun hän käyttää huumetta ensimmäisen kerran. Huumeet ovat kuitenkin pohjimmiltaan myrkkyjä ja ne todistetusti tappavat luovuuden.


K) "Jos alkoholi on niin paha asia, niin miksi niin monet ihmiset käyttävät sitä"?

V) Eräs syy on mainonta. Alkoholiteollisuus on ollut olemassa pitkään. Alkoholin myynti tuottaa valtavat määrät rahaa ja tätä myyntiä edistetään mainonnalla. Olutmainokset ovat eräitä kaikkein kalleimmista.


K) "Ovatko huumeet kalliita?"

V) Kyllä. Sen ohella, että niiden käyttämiseen voi kuolla, on ihmisiä, jotka ovat käyttäneet yli 3 miljoonaa markkaa huumeisiin.


K) "Käyttävätkö miehet enemmän huumeita kuin naiset?"

V) Siinä ei ole suurta eroa. Miehet, naiset, nuoret, vanhat, rikkaat ja köyhät. Kaikenlaisilla ihmisillä on ongelmia huumeiden kanssa.


"Tänään me opimme miten pahoja huumeet ovat ihmiselle. Marihuana ei koskaan tuntunut minusta niin suurelta asialta, mutta nyt näen minkälaisia ongelmia se aiheuttaa. Huumeita on aina tarjolla. Koskaan en kuitenkaan ole todella ymmärtänyt millaisia ongelmia ne aiheuttavat, kun olen kuunnellut miten ihmiset puhuvat niistä." -A.S.


Kuinka puhua lapsille huumeista

Katsottuaan tämän videon ja opiskeltuaan käsikirjan, vanhemmat ovat paremmin varustautuneita puhumaan lapsilleen huumeista. Jotta vanhempien olisi helpompi suhtautua huumeisiin ja aloittaa keskustelu aiheesta, olemme keränneet listan hyödyllisiä vinkkejä siitä, miten puhua lapsille huumeista. Nämä tiedot on saatu puhumalla lapsille huumeista yli 14 vuoden ajan, ja ne kuvaavat joitakin menestyksekkäimpiä lähestymistapoja, joita olemme löytäneet, ja jotka ovat tehokaita saamaan lapset kiinnostuneeksi ja halukkaaksi puhumaan huumeista.

1) Ensimmäinen askel on näyttää lapsellesi video: "Totuus huumeista: Mitä ne ovat?". On hyvä katsoa se heidän kanssaan, jotta voit osoittaa olevasi kiinnostunut asiasta.

2) Vanhempien pitää tutustua tarkoin tässä käsikirjassa annettuihin tietoihin, jotta he ovat hyvin varustautuneita käsitelläkseen kysymyksiä, joita heiltä saatetaan kysyä.

3) Yksinkertainen lähestymistapa vanhemmille on esittää lapsilleen seuraava kysymys: "Mitä sellaista olet kuullut huumeista, mikä on hyvää?"

4) Tässä kohtaa on hyvin tärkeää, että vanhempi vain kuuntelee, mitä lapsi vastaa eikä keskeytä häntä. Kuuntele hyvin tarkasti, huolimatta siitä, mitä hän sanoo, ole kärsivällinen ja kuuntele huolellisesti.

5) Kun hän ovat saanut sanotuksi loppuun asti ne hyvät asiat, joita on kuullut huumeista, on parasta sanoa: "kiitos", tai "ymmärrän" vastauksena siihen kommunikaatioon, minkä hän juuri sinulle antoi. Tämä antaa lapsellesi luottamusta siihen, että hän voi puhua sinulle ja että olet kiinnostunut siitä, mitä hänellä on sanottavaa. Tämä on aivan kuin juttelisit parhaan ystäväsi kanssa, joka nyt vain sattuu olemaan lapsesi.

6) Nyt kun hän on kertonut sinulle, mitä positiivista on kuullut huumeista, on aika antaa hänelle oikeaa tietoa. Muista, että tavoitteena on antaa lapselle oikeaa tietoa, jotta hän voi itse tehdä oikean päätöksen asiasta. Oletko koskaan nähnyt lasta, kun hän on tehnyt päätöksen jostakin asiasta? Olemme todenneet, että kun lapselle annetaan täsmällistä tietoa huumeista, hänen asenteensa niitä kohtaan muuttuu ja hän tekee oman päätöksensä olla käyttämättä niitä. Käytä tätä käsikirjaa vastataksesi hänen kysymyksiinsä.

7) Varmista, että käyt kaikki esiin tulevat tiedot huolellisesti läpi lapsesi kanssa niin että hän ymmärtää ne täysin. Joskus on hyvä kysyä, ymmärsikö hän tai pyytää häntä kertomaan esimerkki juuri oppimastaan asiasta. Mukana on sanakirja perustermeistä avuksesi, jotta saat annettua lapsellesi oikeat tiedot.

8) Jos lapsesi kysyy jotain, johon ei löydy vastausta näistä tiedoista, on erittäin tärkeää, ettet vain keksi jotain vastausta. Tämä on täydellinen tilaisuus saada lapsi mukaan hankkimaan vastaus hänen kysymyksiinsä. Puhu totta lapsellesi. Kerro hänelle, että et tiedä vastausta, mutta Narconon vastaisi mielellään hänen kysymykseensä.

9) Ota heti paperia ja kynä ja kirjoita yhdessä lapsesi kanssa paperille kaikki kysymykset, mitä hänellä on. Käsikirjan lopussa on Narcononin osoitteet, niin Suomeen kuin Narcononin kansainväliseen päämajaankin. Se on eräs tapa pitää hänet kiinnostuneena hänen saadessaan valistusta aiheesta. Narconon pitää huolen siitä, että lapsesi kysymykseen vastataan täydellisesti.

10) Vuosien varrella olemme havainneet, että paras tapa puhua lapsille huumeista on keskustella heidän kanssaan, puhua heille, eikä puhua heidän läsnäollessaan, esitelmöidä tai saarnata. Vanhemmat yrittävät usein ylläpitää tiettyä olevuutta lapsilleen ja olla heille esimerkkinä ja esikuvana. Me olemme todenneet, ettei ole hyväksi teeskennellä tietävänsa jotain, sillon kun ei todellisuudessa tiedä. On paras olla totuudenmukainen lapsen kanssa, ja olemme havainneet, että he itseasiassa reagoivat rehellisyyteen todella positiivisesti. Suosittelemme, että olet hyvin kärsivällinen puhuessasi lapsellesi huumeista ja pidät huolta, että he saavat vastauksen kaikkiin kysymyksiinsä. Muista, että lapset haluavat oppia. He eivät halua jäädä joukon ulkopuolelle. Tekemällä heille miellyttäväksi puhua sinun kanssasi, annat heille rohkeutta tulla hakemaan vastauksia sinulta, sen sijaan, että he menisivät puhumaan kadulla olevan huumediilerin kanssa. Jos sinulla on kysymyksiä, joihin haluaisit vastauksen tai jos tunnet jonkun, joka on avun tarpeessa huumeongelmineen, voit ottaa yhteyttä lähimpään Narcononiin. Katso ohjeet lopusta.

"Huumevalistuksen saaminen estäisi minua saamasta aivovauriota huumeista ja estäisi minua kuolemasta." -Nicole